Category Archives: Cho thuê bộ đàm

Cho thuê bộ đàm liên lạc

Cho thuê bộ đàm

Cty Đào Gia cho thuê bộ đàm liên lạc sử dụng trong sự kiện, hội nghị hội thảo. Cho thuê bộ đàm chất lượng tốt. Cho thuê bộ đàm bao gồm: thân máy, bộ sạc, tai nghe. Cho thuê bộ đàm số lượng lớn, thời gian 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày … Xin vui lòng liên hệ để nhận […]

Read more