Category Archives: Cho thuê Máy chiếu – Màn chiếu

Cho thuê màn chiếu – máy chiếu

man-chieu

Cho thuê màn chiếu – máy chiếu tổ chức sự kiện. Màn chiếu máy chiếu sử dụng trong nhà hàng, khách hàng, mán chiếu máy chiếu sủ dụng trong hội nghị hội thảo. Cho thuê màn chiếu 100 inch, 120 inch,200 inch… Cho thuê máy chiếu 3000 ansi, 3500 ansi, 5000 ansi… Cho thuê máy chiếu màn chiếu vận chuyển […]

Read more